Make your own free website on Tripod.com

Predavanja

MARKETING

Osnovi marketing koncepcije

 

 

Definicija

 • Marketing se definiše kao poslovna aktivnost usmerena na zadovoljenje potreba i želja kupaca, kroz proces razmene.

Zadovoljan kupac je realna imovina preduzeća, a ne zgrade i račun u banci.

Elementi marketing-mixa

 • PROIZVOD
 • CENA
 • DISTRIBUCIJA
 • PROMOCIJA

Koncepti strateške usmerenosti firme

 • NA PROIZVOD (inženjerska)
 • NA TRŽIŠTE (komercijalna)
 • NA KUPCA (marketing)

Faze procesa upravljanja

 • PLANIRANJE
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVLJANJE
 • KONTROLA

Marketing okolina

 • INTERNA
 • MIKRO
 • MAKRO

Maslovljeva lestvica motiva

 • 1. Fiziološke potrebe (glad, žeđ)
 • 2. Sigurnosne potrebe (sigurnost, zaštita)
 • 3. Društvene potrebe (pripadnost, ljubav)
 • 4. Potrebe za poštovanjem (priznanje, status, samopoštovanje)
 • 5. Potrebe samoaktuelizacije (vlastiti razvoj i realizacija)

Uloge u kupovini

 • PREDLAGAČ
 • UTICAJNA OSOBA
 • DONOSILAC ODLUKE
 • KUPAC
 • KORISNIK
 • ČUVAR INFORMACIJA

MARKETING INFORMACIONI SISTEM

 • 1. Interni računovodstveni sistem
 • 2. Obaveštajni sistem marketinga
 • 3. Sistem istraživanja marketinga
 • 4. Analitički marketing sistem (banke podataka i modela)

NEKI VAŽNI POJMOVI

 • Segmentacija tržišta
 • Pozicioniranje proizvoda
 • Ciljna grupa
 • Životni ciklus proizvoda
 • Marka proizvoda ili grupe proizvoda
 • Psihološko formiranje cena
 • Diskriminacija cena

Alternativne marketing strategije u zavisnosti od veličine

 • Lider
 • Izazivač
 • Sledbenik
 • Tamponer

Distribucija (mesto)

 • Kanali distibucije
 • Logistika

Elementi promotivnog mixa

 • EKONOMSKA PROPAGANDA
 • UNAPREĐENJE PRODAJE
 • PUBLICITET
 • LIČNA PRODAJA
 • PR
 • SPONZORSTVO
 • PUBLIC RELATIONS

 

 


 

 

TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE

 

Kotlerov model procesa komuniciranja

 

Kotler

 

AIDA model uticaja poruke na respodenta

 • PAŽNjA
 • INTERES
 • ŽELjA
 • AKCIJA

Glavne faze u razvijanju uspešnog komuniciranja

 • Identifikacija ciljnog auditorijuma
 • Određivanje ciljeva komuniciranja
 • Kreiranje poruke
 • Odabiranje kanala komuniciranja
 • Izrada ukupnog budžeta promocije
 • Odluka o promocijskom miksu
 • Merenje rezultata promocije
 • Upravljanje procesom marketing komuniciranja

LIČNA PRODAJA

NEPOSREDNO USMENO KOMUNICIRANjE S JEDNIM ILI VIŠE POTENCIJALNIH KUPACA, A KOME JE CILj PRODAJA

 • Modeli planiranja broja prodavaca
 • Modeli organizovanja prodajne sile
 • Nagrađivanje prodajne sile
 • 3 najvažnije stvari su:
 • UPORNOST
 • DOSLEDNOST
 • TRENUTAK

Funkcije prodajne operative

 • PRODAJA
 • NAPLATA
 • INFORMATIVNA
 • OBAVEŠTAJNA
 • AMBASADORSKA

UNAPREĐENjE PRODAJE

AKTIVNOSTI OGRANIČENOG TRAJANjA, SRAČUNATE NA PODSTICANjE KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE

Oblici unapređenja prodaje usmereni na potrošača

 • NAGRADNA TAKMIČENjA
 • KUPONI
 • BESPLATNI UZORCI
 • TRGOVAČKE MARKICE
 • SPECIJALNE CENOVNE PONUDE
 • DEMONSTRACIJE I PROBE

Oblici unapređenja prodaje usmereni na trgovinu

 • Obučavanje i motivisanje prodajnog osoblja
 • Informisovanje, savetovanje, negovanje i održavanje kontakata i odnosa saradnje
 • Zajedničke (kooperativne) akcije unapređenja prodaje
 • Uređenje prodajnog mesta i promocije na prodajnom mestu

PUBLICITET

SVAKI, OD STRANE PREDUZEĆA NEPLAĆENI OBLIK JAVNOG OBJAVLjIVANjA NOVOSTI I VESTI O NjEGOVOM ŽIVOTU I RADU RAZLIČITIM KANALIMA KOMUNICIRANjA

PR

AKTIVNOST DVOSMERNOG KOMUNICIRANjA PREDUZEĆA SA NjEGOVOM EKSTERNOM I INTERNOM JAVNOŠĆU

AKTIVNOSTI

 • ODNOSI SA ŠTAMPOM
 • PLASIRANjE INFORMACIJA KROZ MEDIJE
 • KOMUNICIRANjE FIRME SA JAVNOŠĆU I IZGRAĐIVANjE POZITIVNOG IMIDžA U JAVNOSTI
 • LOBIRANjE
 • SAVETOVANjE RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O STAVOVIMA I INTERESU JAVNOSTI I POZCIJI FIRME U JAVNOSTI

JAVNOST

 • DRŽAVA
 • FINANSIJSKA
 • MEDIJSKA
 • GRAĐANSTVO
 • LOKALNA
 • ŠIRA
 • INTERNA

DIREKTNI MARKETING

KOMUNICIRANjE PREKO INDIREKTNIH MEDIJA ZA NUĐENjE PROIZVODA I USLUGA POJEDINAČNOM IDENTIFIKOVANOM KUPCU

SPONZORSTVO

POSLOVNI ODNOS IZMEĐU ONOG KO DAJE SREDSTVA ILI USLUGE I POJEDINCA, DOGAĐAJA ILI ORGANIZACIJE KOJA ZA UZVRAT DAJE PRAVO I USLUGU, KOJI MOGU BITI ISKORIŠĆENI ZA STICANjE KOMERCIJALNIH PREDNOSTI

PROPAGANDA

FORMA POSREDNOG KOMUNICIRANjA KOJA SE VODI PREKO PLAĆENIH MASOVNIH MEDIJA I OD STRANE POZNATOG KUPCA

Vrste i oblici privredne propagande

 • Individualna i zajednička
 • Primarna i selektivna
 • Institucionalna i propaganda proizvoda
 • Usmerena na trgovinu i usmerena na potrošača
 • Profesionalna
 • Upoređujuća
 • Novinska, radio, TV, bioskopska i spoljna propaganda
 • Opšta propaganada i komercijalno oglašavanje
 • Informativna i ubeđivačka
 • Na domaćem i na međunarodnom tržištu

5 glavnih odluka u upravljanju propagandom

 • CILjEVI
 • BUDžET
 • PORUKA
 • MEDIJI
 • EFEKTI

 

 


 

 

PONAŠANJE POTROŠAČA

 

 

Klasifikacija proizvoda

 • OBIČNI - DNEVNA POTROŠNJA
 • POSEBNI - POLUTRAJNA POTROŠNJA
 • SPECIJALNI - TRAJNA POTROŠNJA

 

Tipovi ponašanja u kupovini

 • RUTINSKO
 • LIMITIRANO
 • EKSTENZIVNO

 

MOTIVACIJA

 • Definišemo je kao pokretačku snagu unutar ličnosti koja je tera na akciju.
 • Motivacija je uzrokovana stanjem tenzije.
 • Nezadovoljene potrebe, želje i zahtevi uzrokuju tenziju koja kod potrošača stvara poriv na akciju (ponašanje), kojom očekuje da će zadovoljiti potrebe i time smanjiti tenziju.
 • Nezadovoljene potrebe motivišu potrošače na akciju.
 • Potrebe moraju biti prevedene u želju.
 • Poznavanje motiva potrošača objašnjava zašto dolazi do kupovine određene marke proizvoda ili usluge.
 • UNUTRAŠNJI I SPOLJNI
 • NEGATIVNI I POZITIVNI
 • ISPOLJENI I LATENTNI
 • RACIONALNI I EMOCIONALNI
 • SVESNI I PODSVESNI

 

AKCIJA POTROŠAČA

 • KARAKTERISTIKE LIČNOSTI
 • KARAKTERISTIKE PROIZVODA
 • KONKRETNA SITUACIJA

 

Sociološke determinante ponašanja potrošača

 • KULTURA
 • DRUŠTVENA KLASA I SLOJ
 • DRUŠTVENA ULOGA I STATUS
 • RELEVANTNE I REFERENTNE GRUPE
 • PORODICA
 • STIL ŽIVOTA

 

 

STAV

 • To je mentalna spremnost formirana na osnovu iskustva i učenja koja utiče na reakcije pojedinca na određene predmete i situacije.
 • Definišu se i kao emocionalne predispozicije da se reaguje u određenoj situaciji.

 

Faze procesa odlučivanja

 • SVESNOST POTREBE
 • TRAŽENJE INFORMACIJA
 • PROCENA ALTERNATIVA
 • KUPOVINA
 • OCENA POSLE KUPOVINE

 

Proces odlučivanja industrijskog potrošača

 • Anticipiranje problema
 • Određivanje količina i karakteristika proizvoda
 • Specifikacija traženih karakteristika
 • Traženje i klasifikacija dobavljača
 • Prikupljanje i analiza ponuda
 • Procena ponuda i izbor dobavljača
 • Izbor redosleda nabavke
 • Ocena obavljene kupovine (feedback)

 

Tipovi kupovine industrijskog kupca

 • NOVI ZADATAK
 • MODIFIKOVANA PONOVNA KUPOVINA
 • RUTINSKA PONOVNA KUPOVINA

 

Delovi Šetovog modela ponašanja industrijskog kupca

 • PSIHOLOŠKI SVET POJEDINACA
 • KARAKTERISTIKE PROIZVODA I KARAKTERISTIKE PREDUZEĆA
 • PROCES ZAJEDNIČKOG ODLUČIVANJA POJEDINACA: informacije, konflikti i odlučivanje
 • OKRUŽENJE I FAKTORI SITUACIJE

 

 


 

 

USPEŠNI PRODAVAC

 

 

PRIPREMA

Film prvi

 

Obavi analize

 • Analiziraj kupca
 • Analiziraj proizvod
 • Analiziraj prethodne poslovne odnose

 

Postavi ciljeve

 • Postavi alternative
 • Potraži nove kupce
 • Potraži nove proizvode za kupca

 

Postavljaj pitanja

 • Postavljaj otvorena pitanja
 • Drži inicijativu u svojim rukama

 

PREZENTACIJA

Film drugi

 

Objasni korisnosti

 • Objasni korisnost ne karakteristike proizvoda
 • Poveži proizvod sa željama i potrebama kupca

 

Osporavanje prigovora

 • Ostani hladan, bez emocija
 • Prigovor traži da bude konkretan
 • Prigovor osvetli sa prave strane
 • Navedi kompenzacione faktore

 

Ugovaranje - zaključivanje posla

 • Prepoznaj prodajni signal
 • Upitaj za narudžbu
 • Jezik za zube

 

PROBLEMATIČNI KUPCI

Film treći

 

Očajni neodlučnik
RIZIK

 • Prečuj prigovore - dimna zavesa
 • Smiri ih s obzirom na prave brige
 • Iskoristi njihovu zabrinutost

 

Rastreseni kolebljivac
NAPOR

 • Budi dadilja
 • Protumači kritike kao pozitivne zahteve
 • Iskoristi njegovu lenjost

 

Dominantni diktator
PONOS

 • Prepusti ga da otkrije predrasude
 • Poveži proizvode sa njegovim potrebama
 • Iskoristi njegov ponos

 

ZAKLJUČIVANJE PRODAJNOG POSLA

Film četvrti

 

Ciljaj visoko

 • Budi prodavac, ne dostavljač
 • Proširi svoje vidike
 • Seti se svih razloga koji bi kupca naveli da kaže DA

 

Pitaj za narudžbu

 • Pokušaj da što pre zaključiš
 • Sazidaj stubove poverenja
 • Ćuti

 

Ne odustaj

 • Pripremi se za prodaju
 • Pripremi rečenice za uveravanje kupca
 • Ostavi vrata otvorena

 

 


 

 

PRODAJNI PROCES

 

 • UVOD
 • SAŽETI PRIKAZ SITUACIJE
 • IZNOŠENJE IDEJE ODNOSNO IZLAGANJE PRIČE
 • OBJAŠNJAVANJE NAČINA NA KOJI SE STVARI ODVIJAJU
 • ISTICANJE KLJUČNIH PREDNOSTI
 • PREDLAGANJE NAJJEDNOSTAVNIJEG MOGUĆEG IDUAĆG KORAKA - ZAVRŠNA REČ

 

KAKO DA SE POSTAVITE NASPRAM PRIGOVORA

 

 • Shvatite razlog zbog kojeg se iznose primedbe
 • Smanjite prilike za njihovo iznošenje
 • Ukoliko se pojavi primedba, utvrdite da li je ona STVARNA ili LAŽNA
 • Ukoliko je STVARNA, posvetite joj dužnu PAŽNJU

 

 


 

 

VOĐENJE POSLOVNIH RAZGOVORA

ORATORSTVO I ELOKVENCIJA

 

 

Zanimajte se ozbiljno za druge ljude.

Držite smešak na licu.

Ime, prezime i titula.

Budite dobar slušalac.
Ne prekidajte.
Razgovarajte u interesu njegove sujete.
Svaki čovek je važniji od Vas - zbog profita.
Ne dokazujte da ste u pravu.
Imajte u obziru tuđe mišljenje.
Ako niste u pravu - priznajte da niste.

Kada dobijete 2, 3 puta odgovor DA, osoba će bit dobijena, psihološki će joj teže biti da kaže NE.

50% uspeha zavisi od terena.
Pipremite se za formalni i neformalni razgovor.
Nemojte biti škrti u komplimentima.
Ne preterujte sa uljudnošću i razbacivanjem komplimenata.

Informišite sebe.
Nikada nemojte biti zadovoljni.

 

 

PRVA VEŽBA

IZDRŽLJIVOST

 

 • ZDRAVLJE
 • HRANA
 • SPAVANJE
 • SEX
 • SEX
 • ZAGROBNI ŽIVOT
 • NOVAC
 • DECA

 

 

DRUGA VEŽBA

DA LI SAM ZA OVAJ POSAO

 

 • AMBICIJA
 • ZNANJE
 • INICIJATIVA
 • PRECIZNOST
 • SPOSOBNOST ANALIZE
 • ODLUČNOST
 • SPOSOBNOST ORGANIZOVANJA
 • SPOSOBNOST KONKRETNE IMAGINACIJE
 • ADAPTIRANJE
 • RUKOVODSTVO
 • IMPRESIONIRANJE

 

 

Home Up